Γνωσιακή βάση

Κατηγορίες

Άρθρα

 Πώς αλλάζω μαζικά τα δικαιώματα (permissions) σε φακέλους και αρχ...

 Πώς δημιουργώ το CSR για την ενεργοποίηση ενός πιστοποιητικού SSL...

 Πως μπορώ να κάνω forward το domain μου σε άλλο url;

 Πως μπορώ να διαχειριστώ μία βάση δεδομένων Microsoft SQL (MSSQL)...

 Πως δημιουργώ ένα subdomain μέσα από το Plesk;

 Πως απενεργοποιώ το Safe Mode στην PHP μέσα από το Plesk 10;

 Πως ανεβάζω ένα αρχείο μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να δω το site μου μέσα από το Plesk πριν ενημερωθούν οι...

 Πως μπορώ να αλλάξω το username και password της υπηρεσίας FTP;

 Πως δημιουργώ ένα domain alias μέσα από το Plesk;

 Πως ενεργοποιώ την PHP μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να διαχειριστώ μία βάση δεδομένων Mysql μέσα από το Pl...

 Πως μπορώ να απενεργοποιήσω ένα email λογαριασμό μέσα από το Ples...

 Πως μπορώ να διαχειριστώ τις DNS υπηρεσίες μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα email λογαριασμό μέσα από το Plesk;

 Πως αλλάζω στοιχεία πρόσβασης σε μία βάση δεδομένων μέσα από το P...

 Πως μπορώ να πραγματοποιήσω ένα email forward (ανακατεύθυνση) μέσ...

 Πως μπορώ να ενεργοποιήσω την είσοδο χρηστών σε συγκεκριμένα path...

 Πως μπορώ να δημιουργήσω μία βάση δεδομένων μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να διαχειριστώ τα Logs (Error, Access) μέσα από το Ples...

 Πως κάνω μετονομασία ενός αρχείου μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα scheduled task μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να δημιουργήσω ένα mail alias μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να ακυρώσω ένα scheduled task μέσα από το Plesk;

 Πως μπορώ να αλλάξω τον κωδικό πρόσβαση ς(password) σε ένα mail ...

 Μπορώ να ανεβάσω αρχεία μέχρι να ενημερωθούν οι εξυπηρετητές;

 Πώς κάνω Backup – Restore emails από ένα Horde Webmail σε ένα άλλ...

 To password μου δεν γίνεται δεκτό στο Plesk. Μάλλον το ξέχασα - E...

 Τι γίνεται με το Domain σε περίπτωση που δεν το ανανεώσω εγκαίρως...

 Για πόσο διάστημα παραμένουν τα domain σε "καραντίνα";

  Ανανέωσα το Domain μου αφού έληξε και παρ΄όλα αυτά το site δε λε...

 Πως διαγράφω email μέσα από το Horde webmail;