Ξεκινώντας από
€3.90 EUR
Μηνιαίως
Nash VPS - GR
CPU
2vCores
RAM
2GB
SSD Disk
20GB
Bandwidth
Unmetered
€3.90 EUR
Μηνιαίως
WordPress Server
CPU
2vCores
RAM
2GB
SSD Disk
20GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€12.90 EUR
Μηνιαίως
Atlas VPS - GR
CPU
4vCores
RAM
6GB
SSD Disk
80GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€23.90 EUR
Μηνιαίως
Vega VPS - GR
CPU
6vCores
RAM
8GB
SSD Disk
140GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€35.90 EUR
Μηνιαίως
Orion VPS - GR
CPU
8vCores *
RAM
10GB
SSD Disk
200GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€19.90 EUR
Μηνιαίως
Top.Host - VPS SSD 1 GR
CPU
2 Cores
RAM
2GB
SSD Disk
40GB
HDD Disk
100GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€24.90 EUR
Μηνιαίως
Top.Host - VPS SSD 2 GR
CPU
4 Cores
RAM
3GB
SSD Disk
50GB
HDD Disk
100GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€34.90 EUR
Μηνιαίως
Top.Host - VPS SSD 3 GR
CPU
6 Cores
RAM
4GB
SSD Disk
70GB
HDD Disk
100GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€44.90 EUR
Μηνιαίως
Top.Host - VPS SSD 4 GR
CPU
8 Cores
RAM
8GB
SSD Disk
80GB
HDD Disk
100GB
Bandwidth
Unmetered
Ξεκινώντας από
€4.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS1 2014
Ξεκινώντας από
€8.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS2 2014
Ξεκινώντας από
€11.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS3 2014
Ξεκινώντας από
€13.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS4 2014
Ξεκινώντας από
€16.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS5 2014
Ξεκινώντας από
€22.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS6 2014
Ξεκινώντας από
€45.90 EUR
Μηνιαίως
€20.00 Κόστος Εγκατάστασης
Premium VPS7 2014